Nowości w programie Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

Lipiec 2021 – Luty 2022

 • Tygodniowy harmonogram automatycznego zamykania programu
 • Możliwość pracy na dowolnej ilości stanowisk administracyjnych w różnym czasie

Styczeń – kwiecień 2021

 • Kontrastowa wersja interfejsu programu ETO
 • Dźwiękowa wersja ogłoszenia
 • Wbudowana przeglądarka internetowa
 • Możliwość publikacji ogłoszeń jako stron www
 • Autodopasowanie szerokości menu bocznego

Styczeń 2020 – ETO Online

 • Aplikacja do prezentowania ogłoszeń na stronie internetowej
 • Strona startowa z kategoriami ogłoszeń
 • Strona z prezentacją ogłoszeń przypisanych do wybranej kategorii/podkategorii
 • Strona przeglądania wybranego ogłoszenia
 • Jeden moduł administracyjny służy do zarządzania wyświetlaniem ogłoszeń na tablicy (ETO) oraz w Internecie (aplikacja ETO Online) – kategorie, ogłoszenia i inne dane ETO Online są dodawane, poprawiane i kasowane w module administracyjnym tablicy ETO
 • Dodanie ogłoszenia powoduje jego automatyczne wyświetlenie na tablicy i opublikowanie na stronie www
 • Mechanizm eksportu ogłoszeń na serwer internetowy można uruchamiać ręcznie lub automatyzować jego uruchamianie za pomocą, np. Harmonogramu zadań Windows