Nowości w programie Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

Styczeń – kwiecień 2021

 • Kontrastowa wersja interfejsu programu ETO
 • Dźwiękowa wersja ogłoszenia
 • Wbudowana przeglądarka internetowa
 • Możliwość publikacji ogłoszeń jako stron www
 • Autodopasowanie szerokości menu bocznego

Styczeń 2020 – ETO Online

 • Aplikacja do prezentowania ogłoszeń na stronie internetowej
 • Strona startowa z kategoriami ogłoszeń
 • Strona z prezentacją ogłoszeń przypisanych do wybranej kategorii/podkategorii
 • Strona przeglądania wybranego ogłoszenia
 • Jeden moduł administracyjny służy do zarządzania wyświetlaniem ogłoszeń na tablicy (ETO) oraz w Internecie (aplikacja ETO Online) – kategorie, ogłoszenia i inne dane ETO Online są dodawane, poprawiane i kasowane w module administracyjnym tablicy ETO
 • Dodanie ogłoszenia powoduje jego automatyczne wyświetlenie na tablicy i opublikowanie na stronie www
 • Mechanizm eksportu ogłoszeń na serwer internetowy można uruchamiać ręcznie lub automatyzować jego uruchamianie za pomocą, np. Harmonogramu zadań Windows

Maj – listopad 2020

 • Data pokazania i zdjęcia ogłoszenia z dokładnością do godziny
 • Obsługa gestów w oknie przeglądania stron ogłoszenia
 • Współpraca z nową wersją bazy danych – Firebird 3.0
 • Nowe tło w oknach programu
 • Angielska wersja językowa instalatora i samego programu

Styczeń – marzec 2019

 • Wygaszacz ekranu prezentujący ogłoszenia
 • Polityka haseł: ustawianie i sprawdzanie wymogów dot. haseł
 • Szczegółowa historia zmian w ogłoszeniach i aktualnościach
 • Rozszerzenie opisu ogłoszenia o numer sprawy
 • Możliwość pokazywania paska menu na dole ekranu
 • Możliwość pracy programu w układzie pionowym
 • Nowe przyciski Powiększ, Przesuń w oknie przeglądania stron ogłoszenia
 • Automatyczne przewijanie kategorii